Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2023

Mandala - free image 56

Mandala - ελεύθερη εικόνα 56


Έσπασα το δεξί μου ώμο. Θα επιστρέψω όταν είμαι ξανά υγιής. Σας φιλώ.
I broke my right arm. I will be back when I am healthy again. Kisses. 

Αγαπημένες μου φίλες, αγαπημένοι μου φίλοι, σας παρουσιάζω τη νέα ψηφιακή δημιουργία μου. Χρησιμοποίησα mandala σε δικό μου σχέδιο. Σας αρέσει;

Dear friends, I present you my new digital layout. Used mandala of my own design. Do you like it?
Also used: Gecko Galz paper and free google frames.Σας παραθέτω το mandala σχέδιό μου.
Εκτυπώστε το και χρησιμοποιήστε το ελεύθερα στις δημιουργίες σας.

Here is my mandala design.
Print it and you are free to use it in your creations.

jpg


pngΚυριακή 22 Οκτωβρίου 2023

Craftlandia Challenge 16 winners and Top3

Craftlandia Πρόκληση 16 Νικητές/τριες και Top3Thank you to everyone who entered Craftlandia Challenge 16
“OWLS AND/OR HEDGEHOGS
We adored all your great entries
It’s time to announce the lucky Winners and Top3

Ευχαριστούμε όλους/ες όσους/ες συμμετείχαν στην Craftlandia Πρόκληση 16
"ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΕΣ ΚΑΙ/Η ΣΚΑΝΤΖΟΧΟΙΡΟΙ"
Λατρέψαμε όλες τις όμορφες δημιουργίες σας
Είναι ώρα να ανακοινώσουμε τους/τις τυχερούς/ές νικητές/τριες και τους/τις Top3


Si quieres ver esta publicación en español, por favor visita los blogs de Diana y Ayla.


1st Winner
(picked through Random.org)
Congratulations to #4 Gail!
You have won a tote bag with handmade bow (made by me)2nd Winner
(picked through Random.org)
Congratulations to #2 Valerija!
You have won a t
ote bag with handmade bow (made by me)3rd Winner
(picked through Random.org)
Congratulations to #7 Liz!
You have won a tote bag with handmade bow (made by me)


Here is your badge to proudly display it on your blog:
Αυτό είναι το σήμα σας για να το παραθέσετε υπερήφανα στο blog σας:

Please send email to craftartista@gmail.com to claim your prize
with the subject Craftlandia 16 Winner.
You have two weeks to claim your prize.

Παρακαλώ στείλτε email στο craftartista@gmail.com για να διεκδικήσετε το βραβείο σας
γράφοντας στο θέμα Craftlandia 16 Winner.
Έχετε δύο εβδομάδες για να διεκδικήσετε το βραβείο σας.


And now our Top3 chosen by Diana, Ayla and me:
A TOP5 THIS TIME, WOW!

Και τώρα το Top3 μας επιλεγμένο από την Diana, την Ayla και εμένα:
TOP5 ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ, ΟΥΑΟΥ!

#10 Mariela
#8 Menchu
#9 Eli

Here is your badge to proudly display it on your blog:
Αυτό είναι το σήμα σας για να το παραθέσετε υπερήφανα στο blog σας:


All participants of Craftlandia Challenge 16,
please grab your certificate of participation badge:
Όλοι/ες οι συμμετέχοντες/σες της Craftlandia Πρόκλησης 16,
παρακαλώ πάρτε το πιστοποιητικό συμμετοχής σας:

Thank you again for participating and hope to see you again at our next challenge.
Σας ευχαριστούμε ξανά για τη συμμετοχή σας και ελπίζουμε να σας ξαναδούμε στην επόμενη πρόκληση.